Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 124
(119 kB)
Návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou místopředseda vlády Martin Jahn, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 858
Vl.n.z. o veřejných výzkumných institucích - související

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Milan Bureš, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 124/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.7.2005.

Svým usnesením č. 187, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 3.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 342/2005.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 9. 2005.

Témata EUROVOC: politika výzkumuveřejná institucevědecký výzkumvýzkumný ústavzaložení společnosti