Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 127
(43 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Stanislav Křeček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2005 jako tisk 896/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 896
N.z. o opatř. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 896/0 dne 14. 2. 2005. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0896P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1598).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 896/3, který byl rozeslán 21. 6. 2005 v 17:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 494, usnesení č. 1782).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jaroslav Kubín, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 127/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.7.2005.

Svým usnesením č. 188, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 3.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 344/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2005.

Témata EUROVOC: boj proti zločinupenízepodnikatelpraní špinavých penězprávnická profesetrestná činnostzpráva