Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 129
(113 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, ministr spravedlnosti Pavel Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.7.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1054.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.9.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Milan Bureš, který přijal k tomuto tisku dne 14.9.2005 usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 129/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 1.12.2005.

Svým usnesením č. 254, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská úmluva o ochraně lidských právlidská práva