Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 13
(106 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Tomáše Julínka, Jiřího Lišky, Jaroslava Mitlenera a dalších senátorů o referendu o souhlasu České republiky se Smlouvou o Ústavě pro Evropu, podepsanou v Římě dne 29. října 2004, včetně protokolů k ní připojených a jejích příloh a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Tomáš Julínek, senátor Jiří Liška, senátor Jaroslav Mitlener, senátor Ivan Adamec, senátor Milan Balabán, senátor Milan Bureš, senátor Pavel Eybert, senátor Jan Hálek, senátor Zdeněk Janalík, senátor Jaroslav Kubera, senátor Bedřich Moldan, senátor Jiří Oberfalzer, senátorka Alena Palečková, senátor Josef Pavlata, senátor Miloslav Pelc, senátor Jiří Pospíšil, senátor František Příhoda, senátor Václav Roubíček, senátor Vlastimil Sehnal, senátor Přemysl Sobotka, senátor Jiří Stříteský, senátor Pavel Sušický, senátor Jiří Šneberger, senátor Karel Tejnora, senátor Vítězslav Vavroušek, senátorka Alena Venhodová, senátor Jaromír Volný, senátor Jiří Žák.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.1.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 9.3.2005 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 13/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 28.1.2005.

Svým usnesením č. 60, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 24.3.2005.

Svým usnesením č. 84, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2005 jako tisk 937/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 937
Senátní n. ústav. z. o refer. o souhl. ČR se Sml. o Ústavě

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 937/0 dne 1. 4. 2005.

Témata EUROVOC: evropská ústavareferendum