Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 130
(126 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Mandátového a imunitního výboru, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Helena Rögnerová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.7.2005.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.11.2005.

Senát přikázal senátní tisk dne 15.9.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který nepřijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 130/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 15.9.2005.

Svým usnesením č. 233, v hlasování č. 194 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 25.1.2006.

Svým usnesením č. 300, v hlasování č. 199 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 25.1.2006.

Svým usnesením č. 300, v hlasování č. 199 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.