Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 131
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná ve Vídni dne 14. července 2005

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.8.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1085.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 5.11.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.9.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 13.10.2005 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 131/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 290, v hlasování č. 175 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Rakouskoboj proti zločinnostipolicejní spoluprácetrestná činnostČeská republika