Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 133
(24 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Němec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1042
Novela zákona o trestním řízení soudním (trestní řád)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1042/0 dne 7. 7. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 18. 7. 2005. Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 57)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1813).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 8. 2005 na 46. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 8. 2005 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 76, usnesení č. 1832).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.8.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.9.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 14.9.2005 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 133/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 15.9.2005.

Svým usnesením č. 231, v hlasování č. 190 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.9.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 394/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 9. 2005.

Témata EUROVOC: pokutasoudní řízenítrestní sankcetrestní řízení