Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 137
(62 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, podepsaná v Moskvě 6. června 1980, ve vztahu k Ruské federaci, Běloruské republice a Kyrgyzské republice
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.9.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1106.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.11.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.9.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Ladislav Svoboda, který přijal k tomuto tisku dne 13.10.2005 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 137/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 30.11.2005.

Svým usnesením č. 253, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: BěloruskoKyrgyzstánRuskodvojí státní příslušnostmezinárodní právo soukromévypovědění smlouvyČeskoslovenskoČeská republika