Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 143
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Sedmý dodatkový protokol k Ústavě Světové poštovní unie

Navrhovatelem je ministr informatiky Dana Bérová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.9.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1133.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.11.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.9.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Jan Nádvorník, který přijal k tomuto tisku dne 3.11.2005 usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 143/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 286, v hlasování č. 164 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Světová poštovní uniepoštovní finanční službypoštovní službaspojeČeská republika