Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 144
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks & Caicos a doplňující výměnné dopisy umožňující prozatímní provádění těchto Smluv

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.9.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1137.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.1.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.10.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 3.11.2005 usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 144/1.

Další výbory:

Témata EUROVOC: daň z příjmůČeská republikaúspory