Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 147
(19 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1050
Novela z. o investičních pobídkách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1050/0 dne 26. 7. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 86, usnesení č. 1874).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.9.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.10.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.9.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2005 usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 147/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 6.10.2005.

Svým usnesením č. 240, v hlasování č. 202 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 443/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 11. 2005.

Témata EUROVOC: investiční podporapodpůrná politikazáruka