Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 148
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech, podepsaná v Raabs an der Thaya dne 17. září 2005

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.10.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1164.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 5.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.10.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 148/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 291, v hlasování č. 176 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.