Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 15
(223 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2006 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006
Náhled podkladového materiálu

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 7.3.2007.

Svým usnesením č. 65, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.