Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 150
Informace vlády ČR o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2005

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.10.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 30.11.2005 usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 150/1.