Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 151
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2004

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.10.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 7.3.2006 usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 151/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 16.3.2006.

Svým usnesením č. 382, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.