Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 152
Petice za zrušení a zasypání Dolu Frenštát

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Václav Roubíček, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2005 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 152/1.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Václav Roubíček, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2006 usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 152/2.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.2.2006.

Svým usnesením č. 345, v hlasování č. 130 projednal tento tisk s výsledkem jednání - konstatuje.