Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 154
Petice "www.zrusmekomunisty.cz"

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Martin Mejstřík, který přijal k tomuto tisku dne 19.10.2005 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 154/1.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Martin Mejstřík, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2006 usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 154/2.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Martin Mejstřík, který přijal k tomuto tisku dne 8.3.2006 usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 154/3.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Martin Mejstřík, který přijal k tomuto tisku dne 20.6.2006 usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 154/4.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 549, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 550, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - konstatuje.