Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 156
(190 kB)
Návrh zákona o provádění referenda a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Pavel Zářecký.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 915
Vl. n. z. o provádění celostátního referenda

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 915/0 dne 10. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1601).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 915/2, který byl rozeslán 14. 10. 2005 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 264, usnesení č. 1914).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.11.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 156/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 1.12.2005.

Svým usnesením č. 265, v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 5.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 12. 2005 poslancům jako tisk 915/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 12. 2005 poslancům jako tisk 915/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 337).

Témata EUROVOC: hlasováníreferendumvoličské právo