Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 157
(35 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 930
Novela z. o pojišťování a finan. vývozu se státní podporou

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 930/0 dne 29. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 3. 2005 (usnesení č. 423). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1673).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 930/1 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 930/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 930/3, který byl rozeslán 30. 9. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 130, usnesení č. 1889).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 157/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 1.12.2005.

Svým usnesením č. 256, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 23/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 930/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 930/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 1031, usnesení č. 2080).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 1. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 1. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 1. 2006.

Témata EUROVOC: podpora vývozupojištění vývozních úvěrů