Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 161
(98 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr informatiky Dana Bérová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 991
Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Zlatuška, který přijal k tomuto tisku dne 23.11.2005 usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 161/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 161/5.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 30.11.2005.

Svým usnesením č. 250, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 12. 2005 poslancům jako tisk 991/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 12. 2005 poslancům jako tisk 991/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 341, usnesení č. 2153).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2006.

Témata EUROVOC: informaceinformační politikaobchodní transakceprávo na informaceveřejná správazprostředkování datzpřístupňování informací