Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 163
(29 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1000
Novela z. o zřízení ministerstev

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Josef Kalbáč, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 163/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 1.12.2005.

Svým usnesením č. 260, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 71/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 1000/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 1000/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 343, usnesení č. 2154).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Témata EUROVOC: ekologická nálepkaochrana životního prostředíorganizace EUoznačení výrobkuprofesní sdruženísledování životního prostředí