Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 165
(22 kB)
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a finančních dopadů z dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku ve prospěch České národní banky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1053
Vl. n. z. o státním dluhopisovém programu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1053/0 dne 27. 7. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1814).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1053/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1053/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1053/3, který byl rozeslán 12. 10. 2005 v 15:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 259, usnesení č. 1912).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 165/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 1.12.2005.

Svým usnesením č. 258, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 1.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 547/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2005.

Témata EUROVOC: burza cenných papírůpřevoditelný cenný papírsnižování dluhuumořování veřejného dluhuveřejný dluh