Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 166
(971 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Vladimír Kůrka)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.1.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.11.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 30.11.2005 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 166/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 282, v hlasování č. 153 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 283, v hlasování č. 153 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.