Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 167
(75 kB)
Návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 876
Vl.n.z. o ověřování listin

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 23.11.2005 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 167/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 30.11.2005.

Svým usnesením č. 252, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 21/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 12. 2005 poslancům jako tisk 876/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 12. 2005 poslancům jako tisk 876/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 1181, usnesení č. 2087).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 1. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 1. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 1. 2006.

Témata EUROVOC: evidence obyvatelstvamístní orgány státní správyspráva dokumentůukládání dokumentůúřední dokument