Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 168
(95 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Michaela Šojdrová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 13. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 5. 2005 jako tisk 949/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 949
Novela z. o vysokých školách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 949/0 dne 15. 4. 2005. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0949.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.12.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Václav Roubíček, který přijal k tomuto tisku dne 23.11.2005 usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 168/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.12.2005.

Svým usnesením č. 266, v hlasování č. 85 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 552/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 949/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 949/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 1035, usnesení č. 2082).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2005.

Témata EUROVOC: kandidátská prácenáklady na vzdělávánípolitika vzdělávánírozpočet školstvíveřejné školstvívysokoškolské vzděláníškolné