Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 169
(150 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1002
Novela z. o služ. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1002/0 dne 1. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Bc. Pavel Severa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1803).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1002/2, který byl rozeslán 30. 9. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 46, usnesení č. 1878).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1002/3, který byl rozeslán 13. 10. 2005 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 498, usnesení č. 1965).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.12.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 169/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 30.11.2005.

Svým usnesením č. 251, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 1.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 530/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2005.

Témata EUROVOC: celníkmzdová politikapoliciepracovní právostanovení mzdytajná službavězeňský personál