Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 173
(161 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2001 a výroční zpráva, o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2001
Náhled podkladového materiálu

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 16.1.2002.

Svým usnesením č. 260, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.