Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 173
(56 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 946
Novela z. o lihu a doplnění z. o živnostenském podnikání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 946/0 dne 13. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2005 (usnesení č. 428). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1680).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 946/1 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 946/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 946/3, který byl rozeslán 5. 10. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 236, usnesení č. 1908).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladimír Schovánek, který přijal k tomuto tisku dne 24.11.2005 usnesení č. 201, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 173/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladimír Schovánek, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2005 usnesení č. 213, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 173/2.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 7.12.2005.

Svým usnesením č. 272, v hlasování č. 102 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 13.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 75/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 946/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 946/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 349, usnesení č. 2160).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Témata EUROVOC: chemický alkoholethanolmotorový líhnáhradní palivorůzná průmyslová odvětví