Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 175
(83 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1004
Novela z. o ochraně práv k odrůdám rostlin - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1004/0 dne 3. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Ing. Jan Grůza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1747).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1004/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1004/2, který byl rozeslán 23. 9. 2005 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 249, usnesení č. 1910).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 24.11.2005 usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 175/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 13.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 554/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2005.

Témata EUROVOC: ochrana odrůd rostlinosivorozmnožování rostlinsadbazemědělská politikašlechtění rostlin