Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 176
(98 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví David Rath.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1009
Novela z. o návykových látkách - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Karel Barták, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 176/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 277, v hlasování č. 131 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 13.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 74/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 1009/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 1009/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 359, usnesení č. 2165).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Témata EUROVOC: dovozní politikafarmaceutický výrobekkonopíomamná látkapsychotropní látkapřibližování legislativy