Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 177
(105 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1072
Novela z. o ozbrojených silách České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1072/0 dne 1. 8. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hönig a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1831).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1072/2, který byl rozeslán 18. 10. 2005 v 13:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 355, usnesení č. 1949).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 177/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 30.11.2005.

Svým usnesením č. 246, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 546/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 12. 2005 poslancům jako tisk 1072/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 12. 2005 poslancům jako tisk 1072/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 867, usnesení č. 2054).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2005.

Témata EUROVOC: armádarozpočtová pravidlastřelná zbraň a střelivovojenské letectvovojenské vybavenívojenský výcvik