Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 178
(42 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Lubomír Suk.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 25. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 3. 2005 jako tisk 904/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 904
Novela z. o důchodovém pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 904/0 dne 24. 2. 2005. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0904.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Josef Novotný, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 178/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.12.2005.

Svým usnesením č. 268, v hlasování č. 89 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 24/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 904/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 904/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 1188, usnesení č. 2090).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 1. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 1. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 1. 2006.

Témata EUROVOC: důchodový pláninvalidní pojištěníosoba samostatně výdělečně činnázdravotně postižený člověk