Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 178
(183 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2007 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.1.2008.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 357, v hlasování č. 81 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.