Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 180
(41 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 917
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 917/0 dne 11. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: MVDr. Josef Řihák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1588).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 917/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 917/2, který byl rozeslán 20. 6. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 353, usnesení č. 1757).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 917/3, který byl rozeslán 20. 10. 2005 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 426, usnesení č. 1961).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 24.11.2005 usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 180/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 180/3.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 7.12.2005.

Svým usnesením č. 276, v hlasování č. 127 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 13.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 917/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 917/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 348, usnesení č. 2159).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Témata EUROVOC: chov zvířatdopováníochrana zvířatochrana živočišné říšepéče o pohodu zvířatzdraví zvířat