Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 181
(230 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr informatiky Dana Bérová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 837
Novela z. o informačních systémech veřejné správy

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Prof.RNDr. Bedřich Moldan, který přijal k tomuto tisku dne 23.11.2005 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 181/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 285, v hlasování č. 163 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 13.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 12. 2005 poslancům jako tisk 837/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 12. 2005 poslancům jako tisk 837/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 716, usnesení č. 2207).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Témata EUROVOC: elektronická správaelektronický podpisinformační legislativainformační politikainformační systémnormalizaceochrana údajůveřejná správavýměna informacízpřístupňování informacíústřední orgány státní správy