Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 182
(488 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1040
Novela zákona o daních z příjmů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1040/0 dne 11. 7. 2005.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 18. 7. 2005. Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 57)

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1815).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1040/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2005 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2005 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1040/2, který byl rozeslán 27. 10. 2005 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 11. 2005 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 1982).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2005 usnesení č. 214, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 182/2.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 23.11.2008 usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 182/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 287, v hlasování č. 168 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 287, v hlasování č. 168 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 288, v hlasování č. 168 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 288, v hlasování č. 168 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 13.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 545/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2005.

Témata EUROVOC: daň z příjmu fyzických osobdaň z příjmůdaňová úlevamaloobchodní prodejzjednodušení legislativy