Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 183
Rozhodnutí vlády České republiky o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2006

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.11.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 30.11.2005 usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 183/1.