Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 184
Rozhodnutí vlády České republiky o zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení dne 8. října 2005 v Pakistánské islámské republice

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.11.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 30.11.2005 usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 184/1.