Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 189
Vládní návrh na prodloužení činnosti zdravotnického týmu rezortu Ministerstva obrany k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení ze dne 8. října 2005 v Pakistánské islámské republice

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.12.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2005 usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 189/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 8.12.2005.

Svým usnesením č. 284, v hlasování č. 155 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.