Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 19
(91 kB)
Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě Evropské unie o výsadách a imunitách udělených Evropské obranné agentuře a jejím zaměstnancům, podepsané dne 10. listopadu 2004 v Bruselu.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.2.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 889.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 9.4.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.2.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který nepřijal k tomuto tisku dne 23.3.2005 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 19/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.4.2005.

Svým usnesením č. 120, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská obranná agenturaevropská obranná politikaČeská republika