Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 195
(448 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jaroslav Zeman, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Pavel Lebeda, senátorka Marta Bayerová, senátor Miroslav Krejča, senátorka Alena Dernerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 156/0 - Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

zatím není databáze PS

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.11.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 16.2.2014.

Senát přikázal senátní tisk dne 18.12.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Dagmar Terelmešová.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Terelmešová, který přijal k tomuto tisku dne 29.1.2014 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 195/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.12.2013.

Svým usnesením č. 398, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.3.2014.

Svým usnesením č. 446, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Témata EUROVOC: chudobanabídka zaměstnánípomoc sociálně znevýhodněným skupinámpoptávka po zaměstnáníslužba ve veřejném zájmusociální pomocspolečenská změnaveřejná institucezákladní životní potřeby