Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 197
(432 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2015 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Jaromír Jermář.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.2.2016.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 2.3.2016.

Svým usnesením č. 356, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.