Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 20
(338 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.2.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 893.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.4.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 30.3.2005 usnesení č. 20.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 27.4.2005 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 20/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.4.2005.

Svým usnesením č. 122, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: policejní spoluprácesoudní spoluprácesoudní spolupráce EU v trestních věcechtrestní řízeníČeská republika