Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 206
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 406.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Jitka Seitlová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2004. Vláda zaslala stanovisko 13. 1. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 1. 2005 jako tisk 845/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 845
Senát. n. z. o státním občanství

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 845/0 dne 21. 12. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2005 (usnesení č. 395). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1593).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/2 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/3 (doporučuje schválit).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/4 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 845/5, který byl rozeslán 26. 10. 2005 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 11. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 65, usnesení č. 1986).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2006.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2006 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 206/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 26.1.2006.

Svým usnesením č. 314, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 31.1.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 46/2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 2. 2006.

Témata EUROVOC: aplikace zákonadvojí státní příslušnoststátní občanstvíudělení občanstvíČeskoslovensko