Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 207
(410 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Jiří Dienstbier.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.2.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2016 usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 207/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 390, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.