Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 21
(160 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2002 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2002
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor František Mezihorák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.1.2003.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 23.1.2003.

Svým usnesením č. 49, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.