Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 227
(771 kB)
Petice žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Jindřich Ešner.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.1.2014.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2014 usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 227/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 19.6.2014.

Svým usnesením č. 550 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 551 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 552, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - konstatuje.