Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 229
(292 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Jiří Oberfalzer.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 798/0 - Novela z. o státní službě

zatím není databáze PS

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.3.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.4.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 16.3.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Miroslav Nenutil.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 30.3.2016 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 229/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.3.2016.

Svým usnesením č. 363, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 20.4.2016.

Svým usnesením č. 412, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Navazující senátní tisk č. 77.

Témata EUROVOC: nedostatečná kvalifikaceodborná kvalifikaceprofesní přípravastupeň vzdělánístátní zaměstnanecstátní úředníkveřejná služba