Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 23
(27 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců František Beneš.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 4. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2004 jako tisk 664/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 664
Novela z. o vlastnictví bytů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 664/0 dne 6. 5. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0664.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 23.3.2005 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 23/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 24.3.2005.

Svým usnesením č. 78, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 171/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 4. 2005.

Témata EUROVOC: bydleníbytové právodružstevní důmosobní vlastnictvíspoluvlastnictví