Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 230
(6094 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Kateřina Arajmu.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Libor Michálek, který přijal k tomuto tisku dne 26.4.2016 usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 230/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 26.5.2016.

Svým usnesením č. 456, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.